Voorkoming misbruik Wet openbaarheid van bestuur (34.106); Memorie van toelichting (TK, 3)