34.106

Voorkoming misbruik Wet openbaarheid van bestuurDit wetsvoorstel wil misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voorkomen door de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen niet langer van toepassing te laten zijn op de Wob. Hiermee wordt voorkomen dat Wob verzoeken worden ingediend die niet gericht zijn op het verkrijgen van informatie, maar op het innen van dwangsommen als een bestuursorgaan niet tijdig beslist.

Met dit voorstel komt de indiener van een verzoek gericht op misbruik van de Wob niet in aanmerking voor vergoeding van het griffierecht

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.106, A) is op 7 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP en ChristenUnie stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdD, SP en PVV stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

9 december 2014

titel

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

33