Wet scheiden zonder rechter (34.118); Memorie van toelichting (TK, 3)