34.118

Wet scheiden zonder rechter

Dit wetsvoorstel regelt in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om te scheiden zonder tussenkomst van de rechter. Hierdoor krijgen echtgenoten de mogelijkheid om gezamenlijk een verzoek in te dienen om door een ambtenaar van de burgerlijke stand een echtscheiding uit te laten spreken of een geregistreerd partnerschap te laten ontbinden. Scheiding zonder rechter kan alleen als er geen minderjarige kinderen zijn.

Met dit voorstel wordt de echtscheidingsprocedure eenvoudiger en sneller. De mogelijkheid van echtscheiding door de rechter op gemeenschappelijk verzoek blijft bestaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

18 december 2014

titel

Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet scheiden zonder rechter)

schriftelijke voorbereiding


ondertekening


inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten