Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769), Integrale visie op de woningmarkt (32.847), Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966); brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (TK 32.847 / 33.966, 151 herdruk)