Initiatiefvoorstel-Agnes Mulder en Nijboer Wet toezicht kredietunies (33.949); brief lid / fractie; Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (TK, 12)