Wijziging voorwaarden inkoopregeling AOW over een achterliggende periode en wijziging berekening en periodieke aanpassing bijstandsnormen voor pensioengerechtigden (33.928); brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Schut-Welkzijn over onwenselijk hoge aanspraken op sociale zekerheid en toeslagen (TK, 19)