33.928

Wijziging voorwaarden inkoopregeling AOW over een achterliggende periode en wijziging berekening en periodieke aanpassing bijstandsnormen voor pensioengerechtigdenDit voorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en voegt nadere eisen aan de wet toe om oneigenlijk gebruik van de vrijwillige verzekering (de AOW-inkoopregeling) over een achterliggende periode zo veel mogelijk tegen te gaan. Ook wordt voorgesteld de minimuminkooppremie te verhogen.

Het wetsvoorstel wijzigt ook de Wet werk en bijstand (WWB , vanaf 2015 de Participatiewet) met als doel de wijze van berekening als de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden (normen voor de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (aio)) te verbeteren.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.928, A) is op 30 september 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 november 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 mei 2014

titel

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Artikelen I van deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug tot en met 24 maart 2014.
  • 2. 
    De artikelen IA, IB, IC en ID van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten