Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid (33.328); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding afschrift van de brief aan mevrouw Voortman inzake een nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet open overheid (TK, 17)