Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014 (33.750 VI); brief met een schets van de hoofdlijnen van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering (contourennota) (EK, AF). .

30 september 2015

Bijlagen