33.750 VI

Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014 van het ministerie van Veiligheid en Justitie.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.750 VI, nr. 1) is op 5 december 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 december 2013 zonder stemming aangenomen.

debat over de staat van de rechtsstaat in Nederland

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 29 januari 2013 toestemming gekregen van het College van Senioren voor het houden van een beleidsdebat - allereerst te houden in maart 2014 - over het functioneren van de rechtsstaat.

Het debat vond plaats op 11 maart 2014. De hoofdthema's van het debat waren rechtspraak, strafrecht en grondrechten. Tijdens het debat werd een zevental moties ingediend waarover op 18 maart 2014 is gestemd.

De commissie voor V&J heeft op 4 februari 2014 een deskundigenbijeenkomst ter voorbereiding van dit debat gehouden.

De leden VVD (Duthler), PvdA (Witteveen), CDA (Franken), SP (Ruers) en GroenLinks (Strik) hebben op 21 januari 2014 inbreng geleverd voor vragen ter voorbereiding van de deskundigenbijeenkomst.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

243
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-243] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-243] documenten