Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34.358 (R2065)); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)