34.358 (R2065)

Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegdDit voorstel van Rijkswet wijzigt de Paspoortwet en beoogt daarin een aantal onderwerpen te regelen die samenhangen met het uitreisverbod dat is opgenomen in het voorstel Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34.359) en dat voortvloeit uit het Actieprogramma integrale aanpak jihadisme (TK 29.754, nr. 253).

De wijzigingen behelzen het van rechtswege vervallen van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart (NIK) van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd op grond van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, het toevoegen van een weigeringsgrond om aan deze personen geen nieuw paspoort of NIK te hoeven verstrekken en het op aanvraag verstrekken van een vervangende identiteitskaart.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.358 (R2065), A) is op 7 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 31 januari 2017. Het voorstel is op 7 februari 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS en OSF stemden voor.

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk met de wetsvoorstellen Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34.359) en Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34.356 (R2064)) plenair behandeld.


Kerngegevens

ingediend

7 december 2015

titel

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Indien het voorstel Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34.359) tot wet is of wordt verheven en artikel 3 van die wet in werking treedt, treden de artikelen I tot en met VI van deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.
  • 2. 
    Indien het voorstel Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34.359) tot wet is of wordt verheven en artikel 13 in werking treedt of is getreden, treden de artikelen VIa tot en met VIc van deze wet in werking met ingang van het tijdstip waarop die wet op grond van artikel 13, tweede lid van die wet vervalt.

Documenten