Uitbreiding mogelijkheden om voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen (33.861); brief regering; Aanbieding advies Afdeling advisering van de Raad van State en nader rapport inzake een zevental amendementen en de zienswijzen op de amendementen van de Raad voor de rechtspraak, de president van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad, het College van procureurs-generaal en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (TK, 19)