Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie (31.771); brief regering; Afschrift van de derde rapportage INSPIRE aan de Europese Commissie over de jaren 2013-2015 (TK, 16)