Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34.479); Memorie van toelichting (TK, 3)