34.479

Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaarsDit wetsvoorstel verbetert in het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek (BW) de werking van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). VvE’s moeten voldoende geld beschikbaar hebben voor noodzakelijk onderhoud en herstel van hun gebouwen. Daarvoor moeten zij elk jaar minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren. Zij kunnen er ook voor kiezen geld te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan. Hiermee wordt de verbetering en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s gestimuleerd. VvE’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de in het Energieakkoord voor duurzame groei gestelde besparingsdoelstelling voor gebouwen.

Met dit voorstel krijgen VVE’s de mogelijkheden om tot verduurzaming van het appartementsgebouw over te gaan. Ook worden de mogelijkheden voor VVE’s vergroot om het benodigde onderhoud van appartementsgebouwen te verrichten. Door te voorzien in een minimale jaarlijkse reservering en de verduidelijking van de mogelijkheden om leningen aan te gaan, is de verwachting dat VvE’s beter in staat zijn het benodigde onderhoud aan het appartementsgebouw te laten verrichten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SGP stemde tegen.  

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 mei 2016

titel

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten