Goedkeuring overeenkomst met de Verenigde Staten ter verbetering samenwerking voorkomen en bestrijden ernstige criminaliteit (33.603); brief regering; Beantwoording vragen commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad van de Eerste Kamer t.a.v. Parapluverdrag EU-VS en van de Overeenkomst Met de Verenigde Staten van Amerika (TK, 7)