33.603

Goedkeuring overeenkomst met de Verenigde Staten ter verbetering samenwerking voorkomen en bestrijden ernstige criminaliteitDit voorstel regelt de goedkeuring van de overeenkomst met de Verenigde Staten ter verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321PDF-document). Door deze overeenkomst wordt door wederzijdse verstrekking van gegevens van vingerafdrukken en DNA-profielen de opsporing van misdadigers verbeterd. De landen moet linkgegevens van DNA profielen en vingerafdrukken die volgens de nationale regelgeving zijn verzameld, beschikbaar stellen. Linkgegevens zijn een DNA-profiel en het bijbehorende kenmerk waaronder het DNA-profiel is opgeslagen.

Dit PCSC-verdrag verplicht tot de verstrekking van persoonsgegevens uit bestanden die in Nederland zijn opgezet ter voorkoming van en onderzoek naar ernstige strafbare feiten. Dit betekent dat ook gegevens van Nederlanders, die niet (langer) in Nederland wonen, verstrekt kunnen worden. Daarnaast worden ook gegevens van niet-Nederlanders, die betrokken zijn bij ernstige strafbare feiten, in deze gegevensbestanden van politie en justitie opgenomen. Ook deze gegevens kunnen voor verstrekking in aanmerking komen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 8 juni 2017 als hamerstuk afgedaan. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 juni 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 april 2013

titel

Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten