Wet herziening export kinderbijslag (33.162), Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052); brief van de ministers van SZW en van BuZa over het alsnog bereikte akkoord met Marokko over de aanpassing van het bilateraal socialezekerheidsverdrag (EK, niet als Kamerstuk gepubliceerd)