Vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en bestrijding van identiteitsfraude (34.519 (R2071)); Memorie van toelichting (TK, 3)