Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wet raadgevend referendum (30.372), Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wijziging Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling (33.934); brief van de minister van BZK over de evaluatie van het raadgevend referendum van 6 april 2016 over de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne (EK 30.372 / 33.934, I)