Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg (33.980); brief regering; Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) rapport "Meldactie Privacy, deelrapport Medische gegevens en inzage door zorgverzekeraars" (TK, 19)