Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328); brief regering; Impactanalyse van het initiatiefwetsvoorstel open overheid (Woo) (TK, 36)