Begrotingsstaat provinciefonds 2017 (34.550 C), Begrotingsstaat gemeentefonds 2017 (34.550 B); brief regering; Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2016 (TK 34.550 B / 34.550 C, 4)