Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34.445); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)