34.445

Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorgDit in april 2016 ingediende wetsvoorstel heeft als doel de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te verduidelijken. Daarnaast voorziet het voorstel in deregulering van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) met als doel innovaties en maatwerk te bevorderen.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister voor VWS heeft het voorstel bij brief van 28 maart 2023 (EK, A en bijlage) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

8 april 2016

titel

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

21