Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32.822), Politiewet 2012 (30.880); brief inzake Voortgangsbrief politie (EK 30.880 / 32.822, Z)