Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Nijboer Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522); Motie van het lid Rutte over een juridische second opinion vragen aan de landsadvocaat (TK, 19)