Verruiming fouilleerbevoegdheden (33.112); brief inzake Rapport "Orde in de openbare orde" (EK, H)