Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453); brief van de minister van BZK ter aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen) (EK, C)