Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen (34.246); brief inzake afschrift van voordracht voor bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienst (EK, D)