Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid (33.328); brief van de minister van BZK ter aanbieding van het rapport “Quick scan impact Wet open overheid (Woo), deel 2" (EK, G)