Begrotingsstaat gemeentefonds 2017 (34.550 B); brief regering; Rapport ‘Rekening houden met verschil’ (TK, 15)