Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017 (34.550 VI); Verslag van een schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan (EK, V)