Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid (33.328); Vragenuur : Vragen van het lid Özütok aan de minister van BZK over het bericht "De Haagse ziekte om openheid te veinzen en beslotenheid te eisen" (nr. 4, item 3)