Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328); brief aan de initiatiefnemers over de (verdere) behandeling van het wetsvoorstel in verband met het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' (EK, H)