Wet continuïteit ondernemingen I (34.218); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming met het verzoek een reactie te geven op de brieven van FNV/CNV en NOvA over de Smallsteps zaak (EK, I)