34.218

Wet continuïteit ondernemingen IDit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van de faillissementswet voor de rechtbank mogelijk om voorafgaand aan een eventueel faillissement een beoogd curator en beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. Hiermee wordt de afwikkeling van een faillissement en de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen verbeterd.

Met dit voorstel kan een mogelijk aankomend faillissement van een onderneming in relatieve rust worden voorbereid en daarmee de eventuele kansen op een verkoop van rendabele onderdelen van de onderneming tegen een zo hoog mogelijke prijs vergroot. De mogelijkheid van een dergelijke "stille fase" waarin een faillissement zo goed mogelijk wordt voorbereid wordt al door 8 van de 11 rechtbanken toegepast. Hiermee wordt de procedure voor alle rechtbanken het zelfde.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.218, A) is op 21 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V).

De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, van 29 mei 2019, waarin hij de Kamer informeert over de consultatieversie van het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement (EK 34.218, L met bijlage). De commissie handhaaft het besluit van de voorgaande commissie J&V van 29 januari 2019 om de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden en dit te zijner tijd te behandelen in samenhang met het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2015

titel

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

54
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten