34.218

Wet continuïteit ondernemingen I

Dit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van de faillissementswet voor de rechtbank mogelijk om voorafgaand aan een eventueel faillissement een beoogd curator en  beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. Hiermee wordt de afwikkeling van een faillissement en de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen verbeterd.

Met dit voorstel kan een mogelijk aankomend faillissement van een onderneming in relatieve rust worden voorbereid en daarmee de eventuele kansen op een verkoop van rendabele onderdelen van de onderneming tegen een zo hoog mogelijke prijs vergroot. De mogelijkheid van een dergelijke "stille fase" waarin een faillissement zo goed mogelijk wordt voorbereid wordt al door 8 van de 11 rechtbanken toegepast. Hiermee wordt de procedure voor alle rechtbanken het zelfde.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 34.218, A) is op 21 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft de minister van Veiligheid en Justitie bij brief van 12 april 2017 enige aanvullende vragen gesteld. de minister van V&J heeft bij brief van 19 mei 2017 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dan de commissie op 19 mei 2017 heeft vastgesteld (EK, G). De commissie heeft bij brief van 7 juni 2017 enige aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van de brief van 19 mei 2017. De minister heeft bij brief van 28 september 2017 gereageerd beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg. De commissie voor Veilgheid en Justitie (V&J) levert op 31 oktober 2017 naar aanleiding van het verslag van een schrifteijk overleg (EK, H) inbreng voor nadere vragen. 


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2015

titel

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

schriftelijke voorbereiding


inbreng geleverd door


ondertekening


inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten