34.218

Wet continuïteit ondernemingen IDit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van de faillissementswet voor de rechtbank mogelijk om voorafgaand aan een eventueel faillissement een beoogd curator en  beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. Hiermee wordt de afwikkeling van een faillissement en de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen verbeterd.

Met dit voorstel kan een mogelijk aankomend faillissement van een onderneming in relatieve rust worden voorbereid en daarmee de eventuele kansen op een verkoop van rendabele onderdelen van de onderneming tegen een zo hoog mogelijke prijs vergroot. De mogelijkheid van een dergelijke "stille fase" waarin een faillissement zo goed mogelijk wordt voorbereid wordt al door 8 van de 11 rechtbanken toegepast. Hiermee wordt de procedure voor alle rechtbanken het zelfde.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 34.218, A) is op 21 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft de minister van Veiligheid en Justitie bij brief van 12 april 2017 enige aanvullende vragen gesteld. de minister van V&J heeft bij brief van 19 mei 2017 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dan de commissie op 19 mei 2017 heeft vastgesteld (EK, G). De commissie heeft bij brief van 7 juni 2017 enige aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van de brief van 19 mei 2017. De minister heeft bij brief van 28 september 2017 gereageerd beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg. De commissie voor Veilgheid en Justitie (V&J) heeft de minister voor Rechtsbescherming bij brief van 27 oktober 2017 gevraagd een reactie te geven op de brieven van de FNV/CNV van 17 oktober 2017 en de NOvA van 19 oktober 2017 inzake de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de Estro/Smallstepszaak. De minister voor Rechtsbescherming heeft bij brief van 5 december 2017 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een nader schriftelijk overleg dat de commissie op 5 december 2017 heeft uitgebracht.

De commissie besluit, naar aanleiding van het verzoek van de minister voor Rechtsbescherming in zijn brief van 5 december 2017 (opgenomen in EK, I met bijlagen), de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat de minister opnieuw overleg heeft gevoerd met de groep vertegenwoordigers uit de faillissementspraktijk en de werknemers- en werkgeversorganisaties, en de Kamer geïnformeerd heeft over de resultaten van dit overleg. 

De commissie heeft op 28 mei 2018 een brief aan de minister voor Rechtsbescherming gestuurd naar aanleiding van de brief van de minister van 11 april 2018 (EK, J).


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2015

titel

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via