34.218

Wet continuïteit ondernemingen IDit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van de faillissementswet voor de rechtbank mogelijk om voorafgaand aan een eventueel faillissement een beoogd curator en beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. Hiermee wordt de afwikkeling van een faillissement en de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen verbeterd.

Met dit voorstel kan een mogelijk aankomend faillissement van een onderneming in relatieve rust worden voorbereid en daarmee de eventuele kansen op een verkoop van rendabele onderdelen van de onderneming tegen een zo hoog mogelijke prijs vergroot. De mogelijkheid van een dergelijke "stille fase" waarin een faillissement zo goed mogelijk wordt voorbereid wordt al door 8 van de 11 rechtbanken toegepast. Hiermee wordt de procedure voor alle rechtbanken het zelfde.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 34.218, A) is op 21 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V).

De commissie heeft de minister voor Rechtsbescherming geïnformeerd over het voornemen van de commissie om de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden in afwachting van het een nieuwe regeling betreffende overgang van een onderneming in faillissement (EK, L met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor J&V bespreekt op 18 juni 2019 de brief van de minister voor rechtsbescherming van 29 mei 2019 over een voorontwerp voor een nieuwe regeling over de overgang van een onderneming in faillissement dat via het internet in consultatie is gegeven. In deze brief verzoekt de minister voor Rechtsbescherming om de behandeling van het wetsvoorstel WCO I zo spoedig mogelijk voort te zetten.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2015

titel

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten

Sociale media menu


Volg via