Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34.851); Memorie van toelichting (TK, 3)