Politie (29.628), Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568); brief regering; Onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake Buitengewone agenten van politie in Caribisch Nederland (TK 29.628 / 31.568, 758)