EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148 (34.941); brief commissie; Mededeling van de vaste commissie voor Financiën over een subsidiariteitstoets bij de EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148 (TK, 1)