34.941

EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van het voorstel over belastingheffing in de digitale economie .


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 14 mei 2019 een mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van Financiën over digitaledienstenbelasting. Van dit overleg zijn een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

begonnen

16 mei 2018

titel

EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148

Documenten