Jaarverslag en slotwet Veiligheid en Justitie 2017 (34.950 VI); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (TK, 2)