34.950 VI

Jaarverslag en slotwet Veiligheid en Justitie 2017Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2017 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2017.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 3) is op 5 juli 2018 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 10 juli 2018 als hamerstuk afgedaan en de betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

16 mei 2018

titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten