EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148 (34.941); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148 (TK, 3)