Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453); brief regering; Afschrift antwoord op brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging van VNG van 3 juli 2018 (TK, 30)