Huurbeleid (27.926), Integrale visie op de woningmarkt (32.847), Wet maatregelen middenhuur (35.036); brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets (TK 32.847 / 27.926, 420)