Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453); brief van de minister van BZK met het verzoek van de VNG om na de zomer een extra schriftelijke ronde in te gelasten voor de behandeling van het wetsvoorstel (EK, J)