Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902), Integrale visie op de woningmarkt (32.847); brief regering; Selectie aardgasvrije wijken (TK 32.847, 429)